Ger ro­ck­en

BT - - KULTUR -

Bon­nie Raitt fik sit sto­re gen­nem­brud, ef­ter hun blev tør­lagt. Og Paul McCart­ney in­drøm­mer, at Be­at­les kom­po­ne­re­de på stof­fer. » Men vi lod dem al­drig ta­ge mag­ten, « un­der­stre­ger Sir Paul. Fo­to: EPA Gaff a Eft er en slem hals­be­tæn­del­se og tre afl yste kon­cer­ter var Dizzy Mizz Lizzy klar til su­veræn tur­néstart. Til to­ner­ne af Tom­my Ro­es klas­si­ske po­p­me­lo­di ’ Dizzy’ blev de 2.500 frem­mød­te kon­cert­gæ­ster var­met op til en aft en, der ab­so­lut var i ro­ck­ens tegn.

Dizzy Mizz Lizzy lag­de ud med det sprit­nye og musku­lø­se in­stru­men­talnum­mer ’ Phlying Pha­ra­oh’, der fun­ge­re­de som en adre­na­lin­pum­pen­de ap­pe­tit­væk­ker for ban­dets tri­um­fe­ren­de gen­fød­sel som dels li­ve­or­ke­ster og dels le­ve­ran­dør af nyt ma­te­ri­a­le. Kon­cer­tens an­det num­mer var ban­dets før­ste co­me­ba­ck­sing­le ’ I Would If I Could But I Can’t’ fra ja­nu­ar. Dizzy Mizz Lizzys in­si­ste­ren på at læg­ge ud med sit helt nye og uaf­prø­ve­de ma­te­ri­a­le vid­ner om et band, der er vil­lig til at ta­ge chan­cer.

De træf­sik­re klas­si­ke­re

Der­med ik­ke sagt, at ban­det ik­ke le­ve­re­de al­le de træf­sik­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.