Ør­ke­nens me­stre

BT - - KULTUR - Finn P. Mad­sen Gaff a

MU­SIK

’ Ed­ge of the Sun’ Ca­le­xi­co ***** *

Som van­ligt er en tur ud i den glo­he­de ør­ken­sol en for­nø­je- lig tur, når kunst­ne­ren hed­der Ca­le­xi­co. Ved de før­ste gen­nem­lyt­nin­ger sy­nes det he­le at væ­re hørt før, men så be­gyn­der de små nu­an­cer plud­se­lig at pib­le frem. Som op­da­gel­ses­rej­sen­de tog Jo­ey Burns og Jo­hn Con­ver­ti­no ud til det me­xi­can­ske di­strikt Coy­o­a­cán i de­res sø­gen eft er ny in­spira­tion til al­bum­met, hvil­ket man be­løn­nes overdå­digt med som lyt­ter. De pop­pe­de Fal­ling From The Sky og Bul­lets & Ro­cks vi­ser de to mu­si­ke­res sans for det me­lo­di­ø­se, mens Tap­ping On The Li­ne be­ri­ges med Ne­ko Ca­ses vi­dun­der­li­ge ba­ck­ing­vo­kal og må væ­re det nær­me­ste, Ca­le­xi­co kom­mer på kraut­ro­ck. Ca­le­xi­co har eft er­hån­den kryd­set man­ge mu­si­kal­ske bar­ri­e­rer, med en bred va­ri­a­tion i bru­gen af in­stru­men­ter og lat­i­na­me­ri­kan­ske stilar­ter. Det er og­så til­fæl­det på Ed­ge of the Sun, hvor det fl im­ren­de lyd­bil­le­de og de bil­led­ska­ben­de stem­nin­ger he­le ti­den til­fø­jer nye facet­ter af et band, der at­ter kryd­ser nyt ter­ræn. Læs he­le

an­mel­del­sen på bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.