An­det­hol­det

BT - - TV - KOMEDIE

Strej­ken blandt de pro­fes­sio­nel­le NFL- fod­bold­spil­le­re i 1987 har in­spi­re­ret til den­ne ve­l­o­p­lag­te sport­sko­me­die. Hol­det The Washington Sen­ti­nels er et af de stær­ke­ste hold in­den­for pro­fes­sio­nel, ame­ri­kansk fod­bold. Li­ge ind­til kon­trakt­for­hand­lin­ger­ne bry­der sam­men, og spil­ler­ne på Sen­ti­nels hol­det går i strej­ke! Hol­de­je­ren Edward O’Neil er imid­ler­tid fast be­slut­tet på at gen­nem­fø­re de kam­pe, som hol­det har på pla­ka­ten. Plud­se­lig øj­ner et blak­ket team af ud­brænd­te spil­le­re, sær­lin­ge og bæn­ke­var­me­re chan­cen for en stjer­ne­stund! Det­te re- ser­ve­hold skal nu ban­kes i form af den pen­sio­ne­re­de træ­ner­ve­te­ran Jim­my McGin­ty . Hol­dets svar på en stjer­ne er qua­ter­ba­ck Sha­ne Fal - co, en ung loven­de spil­ler, li­ge ind­til et ka­ta­stro­falt ne­der­lag i en af­gø­ren­de kamp knu­ste hans selvsik­ker­hed. Han skal nu stil­le hold med me­re el­ler min­dre biza­re hold­kam­me­ra­ter. Kan McGin­ty på no­gen må­de få et hold ud af den­ne sam­ling sær­lin­ge? Hol­det har i hvert fald en en-

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: kelt fan, nem­lig che­er­le­a­de­ren An­na­bel­le, der kom­mer til at stå i spid­sen for et hep­pe­kor be­stå­en­de af strip­pe­re! ( 6’ eren)

Træ­ne­ren Jim­my McGin­ty ( Ge­ne Ha­ck­man) skal for­sø­ge at le­de sit me­re el­ler tvivls­om­me foot­bal­l­hold gen­nem tur­ne­rin­gen. Sha­ne Falco ( Ke­a­nu Re­e­ves) er hol­dets sto­re pro­fi l, men det er næp­pe nok til at sik­re en suc­ces.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.