’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Per Rud, Brønd­bys sport­s­di­rek­tør

Jeg er me­ga fru­stre­ret over, at vi ta­ber tre gan­ge til Ho­bro. Det er jeg vir­ke­lig

sport­s­di­rek­tør Per Rud, der end­nu en­gang måt­te se sig ’ snydt’ af den klub, han i som­mer bå­de hjalp og rå­d­gav.

» Jeg er me­ga fru­stre­ret over, at vi ta­ber tre gan­ge til Ho­bro. Det er jeg vir­ke­lig. Men det af­gø­ren­de fra min stol er at se, om vi fl yt­ter os. Går vi en vej? Og jeg me­ner ab­so­lut, det går den rig­ti­ge vej for Brønd­by, « ly­der det fra Rud, der må in­drøm­me, at

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.