’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Stå­le Sol­bak­ken, FCK- ma­na­ger

De har al­le mu­lig­he­der for at ud­vik­le sig, og de har jo al­le­re­de væ­ret en del af top­pen i man­ge år. Det kræ­ver end­nu me­re kon­ti­nu­i­tet fremad­ret­tet, og så skal der en god po­r­tion pen­ge til, li­ge­som al­le an­dre ste­der – os selv in­klu­siv

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.