FCMs uind­ta­ge­li­ge fort

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

He­dens glo­he­de gul­d­aspiran­ter sør­ge­de for mak­si­mum­po­int med 1- 0- sejr i en halv­tam hjem­me­kamp mod SIF.

Men det holdt hårdt, da Superligaens ab­so­lut­te top og bund mød­tes på MCH Are­na, hvor FCM i den­ne sæ­son hav­de spil­let 12 kam­pe og hen­tet li­ge så man­ge sej­re.

Den im­po­ne­ren­de sti­me stod ubrudt til­ba­ge eft er op­gø­ret mod Sil­ke­borg, som el­lers læn­ge så ud til at skul­le ha­ve lidt med hjem fra be­sø­get i Her­ning.

De pla­ner for­pur­re­de Rilwan Has­san, da han i det 72. mi­nut fi k bug­se­ret et faldt ind­læg over stre­gen til en fortjent, men langt fra pran­gen­de fø­ring for vær­ter­ne.

Kam­pens før­ste 45 mi­nut­ter var ret be­gi­ven­heds­lø­se, og pu­bli­kums de­mon­stra­tivt selv­på­før­te stil­hed i de før­ste 15 mi­nut­ter som en pro­test mod det for­had­te away- kort vir­ke­de som en pas­sen­de lyd­kulis­se.

Eft er pau­sen skru­e­de hjem­me­hol­det dog op for bå­de in­ten­si­tet og det di­rek­te spil, og ken­de­teg­nen­de for et top­hold lyk­ke­des det alt­så Ul­ve­ne at få fuld ge­vinst selv på en dag, hvor man ik­ke spil­le­de sig ud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.