FCV tænd­te hå­bet om over­le­vel­se

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FC Vestsjæl­land spil­le­de som nat og dag i de to halv­le­ge mod AaB, der end­te med en hjem­me­sejr i Sla­gel­se.

AaB do­mi­ne­re­de i før­ste halv­leg og bur­de ha­ve sco­ret fl ere end Ni­ck­las He­le­ni­us’ ene mål.

For Mi­cha­el Han­sen fi k han­ket op i spil­ler­ne i pau­sen, og som for­vand­le­de trom­le­de ’ vikin­ger­ne’ hen over de rå­d­vil­de nord­jy­der.

Først score­de Osama Ak­ha­raz et mi­nut eft er pau­sen, og med 13 mi­nut­ter igen luk­ke­de midt­stop­per Anders Ku­re op­gø­ret, da han he­a­de­de ’ vikin­ger­ne’ i front med 2- 1.

Med und­ta­gel­se af fum­le­ri på stre­gen i over­ti­den, kon­trol­le­re­de FC Vestsjæl­land re­sten af kam­pen, og der­med kun­ne de 1854 til­sku­e­re og spil­ler­ne gå hjem med et spin­kelt håb tændt i ma­ven om su­per­liga­fod­bold i eft er­å­ret i Sla­gel­se. FCV har kun fem po­int op til over­le­vel­se in­den Es­b­jergs kamp mod Ran­ders i mor­gen.

AaB har der­i­mod sta­dig al­drig vun­det på Har­boe Are­na, og må­ske det var der­for, kun 100 ude­fans var rejst med.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.