Ho­bro er Brønd­bys on­de ånd

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der blev en­de­lig spil­let rig­tig fod­bold med spil langs græs­set og for­holds­vis præ­ci­se afl eve­rin­ger. For Brønd­by fi k i ugens løb fj er­net den bum­pe­de ba­ne, som blev er­stat­tet med en her­lig, læk­ker ba­ne af sprit­nyt rul­le­græs.

Så skul­le man tro, at Brønd­by vil­le fol­de sig ud mod Ho­bros mira­kel­ma­ge­re. Men så­dan for­løb det langt fra. I ste­det vandt Ho­bro for tred­je gang af tre mu­li­ge i den­ne sæ­son over Brønd­by. Tid­li­ge­re blev det to gan­ge 3- 0. Den­ne gang nø­je­des op­ryk­ker­ne med en sejr på 1- 0.

Kam­pens en­li­ge træff er kom fra Mads Jes­sens høj­re­fod kort før pau­sen. Eft er Ho­bro- top­sco­rer Mads Hvil­som hav­de he­a­det på over­lig­ge­ren, lan­de­de bol­den for­an midt­ba­ne­spil­le­ren. Han tog et kort træk til høj­re og knal­de­de bol­den ned i hjør­net uden­for Brønd­by- ke­e­per Lukas Hra­deck­ys ræk­ke­vid­de.

Brønd­by pres­se­de igen­nem he­le 2. halv­leg på for en ud­lig­ning og især i de sid­ste mi­nut­ter tryk­ke­de hjem­me­hol­det på. Det gav ud­slag i fl ere chan­cer, men sco­re kun­ne in­gen af de uskar­pe an­gri­be­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.