Erik­sen spar­ker sig ud af må­ltør­ken

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

PRE­MI­ER LE­AGUE, ENG­LAND Mål: 0- 1 Chad­li ( 30.), 1- 1 Col­ba­ck ( 46.), 1- 2 Erik­sen ( 53.), 1- 3 Ka­ne ( 90.) var en skæ­ren­de kon­trast til ’ Erik­sen ti­me’, da han blev målsco­rer i Tot­ten­hams 3- 1sejr ude mod Newcast­le.

Før scor­in­gen var det 77 da­ge – el­ler 14 kam­pe – si­den, at Chri­sti­an Erik­sen hav­de sco­ret i no­gen som helst kamp for klub- el­ler lands­hold. Men med et fris­parks­mål i Tot­ten­hams 3- 1- sejr på ude­ba­ne mod Newcast­le slut­te­de den ne­ga­ti­ve sti­me.

Må­let var et fris­parks­mål. Ik­ke et af de fl ot­te af slagsen, men af den ty­pe, hvor fris­parks­ta­ge­ren egent­lig la­ver et in­dadskru­et ind­læg, hvor in­gen når frem til bol­den, så den en­der med at sny­de må­l­man­den og hop­pe i mål.

Dan­ske­ren har selv sat for- vent­nin­ger­ne til sig selv hø­je­re op på grund af pe­ri­o­den fra novem­ber til ja­nu­ar, hvor han gjor­de det til en va­ne at af­gø­re kam­pe i de sid­ste mi­nut­ter. Fem gan­ge score­de han in­den for kam­pe­nes sid­ste ty­ve mi­nut­ter.

Tæt på re­kord

Tot­ten­hams un­ge stjer­ne­an­gri­ber Har­ry Ka­ne gjor­de det i kam­pens dø­en­de mi­nut­ter til 3- 1. Det var an­gri­be­rens 20. mål i Pre­mi­er Le­ague, hvil­ket brin­ger ham ut­ro­ligt tæt på at slå re­kor­den som den mest scoren­de Tot­ten­ham- spil­ler i en sæ­son.

Den til­hø­rer Ga­reth Ba­le, der score­de 21 mål i sæ­so­nen 2012/ 13

Chri­sti­an Erik­sen ( i mid­ten) bli­ver til­jublet af blandt an­det Erik La­mela og Har­ry Ka­ne ef­ter fris­parks­må­let til 2- 1. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.