Ge­or­gi­er red­de­de AGF fra ne­der­lag i topop­gør

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Ma­te Vatsadze hil­ser på AGF- fan­se­ne. Fo­to: Per Kjær­bye

1. di­vi­sions top­sco­rer, Ma­te Vatsadze, red­de­de i går eft er­mid­dag AGF fra at ta­be tre gan­ge i træk mod Vi­borg, da han ud­lig­ne­de til 1- 1 al­ler­sidst i op­gø­ret. Ge­or­gi­e­ren score­de i kam­pens til­lægs­tid i en kamp, hvor hjem­me­hol­det AGF læn­ge kæm­pe­de for at hen­te Vi­borgs 1- 0- fø­ring. Må­let brin­ger ge­or­gi­e­ren op på 15 scor­in­ger i 1. di­vi­sion, og brin­ger AGF seks po­int for­an Lyng­by på tred­je­plad­sen.

Det så el­lers læn­ge ud til, at Vi­borg kun­ne hi­ve den tred­je sejr ud af tre mu­li­ge hjem mod AGF i 1. di­vi­sion. Eft er 23 mi­nut­ters spil brag­te Vi­borgs top­sco­rer, Ser­ge De­b­le, ude­hol­det for­an på en stor fejl af AGF- må­l­mand St­eff en Ras­mus­sen. AGF- må­l­man­den hav­de bol­den ved fød­der­ne og for­søg­te at spar­ke langt, men De­b­le nå­e­de at blo­ke­re bol­den, som røg i mål.

Det var en vel­fortjent scor­ing, for det var 1. di­vi­sions top­hold, der var klart bedst gen­nem det me­ste af kam­pen. Men trods spi­lover­ta­get luk­ke­de Vi­borg ik­ke kam­pen. Så mod slut­nin­gen fi k AGF sat et pres ind, og plud­se­lig blev Jesper Lan­ge spil­let fri i fel­tet i over­ti­den. An­gri­be­ren af­slut­te­de på stol­pen, men Ma­te Vatsadze fi k op­s­nap­pet ripo­sten og ud­lig­ne­de til 1- 1.

Vi­borg fø­rer sta­dig 1. di­vi­sion kom­forta­belt med seks po­int ned til AGF på an­den­plad­sen. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.