Oko­re og co. i FA Cup- fi na­len

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Ron Vlaar og Jo­res Oko­re jub­ler ef­ter sej­ren. Fo­to: AFP

Jo­res Oko­re så ud til at bli­ve den helt sto­re skurk for Aston Vil­la mod Li­ver­pool i FA Cup- se­mi­fi na­len, men dan­ske­ren og hol­det kæm­pe­de sig til­ba­ge og vandt 2- 1. Nu ven­ter Ar­se­nal i fi na­len. Oko­re star­te­de ude, men blev al­le­re­de skift et ind eft er 26 mi­nut­ter på grund af en ska­de til Nat­han Ba­ker. Desvær­re for dan­ske­ren blev han hur­tigt gjort til skurk, da han var ind­blan­det i Li­ver­pools mål til 1- 0.

Den dan­ske for­svars­spil­ler fi k ik­ke eks­pe­de­ret en bold ud af fel­tet. Og i sam­ar­bej­de med hold­kam­me­rat Fa­bi­an Delph fum­le­de han bol­den ind i fød­der­ne på Cou­tin­ho, hvis af­slut­ning til­fæl­digt ram­te Oko­re og snød må­l­man­den.

Hel­dig­vis for Oko­re var det et ve­l­o­p­lagt an­greb, som Aston Vil­la stil­le­de med. Så al­le­re­de seks mi­nut­ter eft er Li­ver­pool- scor­in­gen kun­ne Chri­sti­an Ben­te­ke ud­lig­ne til 1- 1.

Kort in­de i an­den halv­leg fi k Aston Vil­la og­så bragt sig for­an på en scor­ing af Fa­bi­an Delph. Her­eft er for­søg­te Li­ver­pool at sæt­te et pres, men i mod­sæt­ning til hæn­del­sen i før­ste halv­leg, stod Oko­re og for­svarskol­le­ger­ne godt imod.

Kam­pen end­te 2- 1. Der­med kan Vil­la se frem til en FA Cup- fi na­le på Wem­bley mod Ar­se­nal 30. maj. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.