11 fans dømt til dø­den

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

EN EGYP­TISK DOM­STOL

har dømt 11 per­so­ner til dø­den eft er fod­boldop­tø­jer for tre år si­den i kam­pen mel­lem klub­ber­ne Al- Ahly og Al- Mas­ry i Po­rt Said, skri­ver fl ere egyp­ti­ske me­di­er. Lan­dets stor­muft i skal nu ta­ge stil­ling til, om dom­me­ne skal fø­res ud i li­vet el­ler om­stø­des.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.