’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fie Ud­by

Jeg vil vin­de OLguld i Rio. Det er må­let. For­hå­bent­lig lyk­kes mis­sio­nen

500.000 kro­ner! » Det er det be­løb, jeg mod­ta­ger til rej­ser i for­bin­del­se med træ­nings­lej­re, kon­kur­ren­cer, for­tæ­ring, tabt ar­bejds­fortje­ne­ste og ud­styr. Jeg tje­ner in­tet selv på det, men har hel­ler in­gen ud­gift er på min idræts­u­dø­vel­se, « for­tæl­ler Fie Ud­by.

Hun stil­le­de tirs­dag op ved et pres­se­mø­de i

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.