1,77

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det lug­ter i den grad af mål, når Fi­o­ren­ti­na og Vero­na ind­ta­ger Ar­te­mio Fran­chi i Fi­ren­ze i aft en. De sid­ste tre ind­byr­des mø­der er endt med fest­li­ge cif­re som 2- 1, 5- 3 og 4- 3 i Fi­o­ren­ti­nas favør, og beg­ge hold bør og­så gå off en­sivt til værks i aft en. Fi­o­ren­ti­na skal bru­ge tre po­int for sta­dig at væ­re med i kam­pen om en top3- pla­ce­ring og der­med Cham­pions Le­ague til eft er­å­ret, mens Vero­na kan spil­le læn­ge­re ne­de i ræk­ken med 11 po­int ned til nedryk­nings­stre­gen. Gå eft er scor­in­ger fra beg­ge mand­ska­ber til gan­ske god­kendt be­ta­ling.

Od­dset er fun­det hos Bets­a­fe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.