3,30

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Au­stria Lu­ste­nau og Wa­ck­er Inns­bruck mø­des for fj er­de gang i den­ne sæ­son, og de tre fo­re­gå­en­de op­gør har al­le væ­ret uhy­re tæt­te. Au­stria har vun­det to gan­ge 2- 1 i Inns­bruck, hvor kam­pens sid­ste mål i beg­ge til­fæl­de blev sco­ret i lø­bet af kam­pens sid­ste syv mi­nut­ter, mens sæ­so­nens før­ste op­gør i Lu­ste­nau end­te 1- 1. Gæ­ster­ne fra Wa­ck­er har dog få­et fi nt sty r på de­fen­si­ven med blot et mål mod sig i de sid­ste seks kam­pe og eft er­som beg­ge hold er in­vol­ve­ret i den me­get tæt­te bund­strid, vil en po­int­de­ling væ­re et lo­gisk ud­fald i aft en.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.