VIN­DE­REN

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

VIN­DE­REN 18 - DBU PO­KA­LEN VIN­DER

FC KØ­BEN­HAVN Det er ble­vet unø­digt svært for FCK eft er 1- 1 i den før­ste kamp mod Es­b­jerg, men de bør sta­dig kun­ne kla­re at nå fi na­len, hvor de så skal væ­re me­get sto­re fa­vo­rit­ter imod for­ment­lig FCV.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.