Var det i or­den, at Wol­fsburg sat­te Ni­ck­las Bendt­ner af hol­det, for­di han kom for sent til en træ­ning?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 7.34 BLIV VÆK FRA DAN­MARK På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 7.36 GI­DER IK­KE SPIL­LE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 9.40 ÆR­LIG FEJL På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 12.35 ’ KON­GEN’ HAR VEL LOV På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 14.53

Nej, det var en mis­for­stå­el­se

Ja, reg­ler er reg­ler

5.875 stem­mer på bt. dk

OP PÅ HE­STEN, BENDT­NER

Hen­rik Ver­ner Christensen

Han må læ­re det.

Pe­der­sen J Ken­net

Han er ik­ke vel­kom­men i FC Kø­ben­havn, og jeg hå­ber ik­ke, at no­gen af de dan­ske klub­ber ta­ger ham. Han har da et at­ti­tu­de­pro­blem.

Ni­els Chri­sti­an Thra­ne

Han gi­der ik­ke at spil­le, han kan al­li­ge­vel ik­ke ind­fri for­vent­nin­ger­ne, så må han jo fi nde på no­get.

Mia Nyrup Mo­e­strup

At kom­me slen­tren­de til træ­ning 10- 15 mi­nut­ter for sent hver an­den dag er respekt­løst og skal straff es. Men at ta­ge fejl af et træ­nings­tids­punkt én gang, som Bendt­ner har gjort, er vel næp­pe no­get, man kan kal­de end­nu en ’ fa­dæ­se’. Ær­lig fejl, men det er en hård straf.

Ken­neth Klau­sen

Det er skuff en­de, at de be­gyn­der træ­nin­gen før ’ Kon­gen’ an­kom­mer! He­le Wol­fsburg bur­de straf­fes i ste­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.