Ritt på krigs­stien

BT - - DEBAT -

Som ny­o­pe­re­ret kræft pa­tient fandt Ritt Bjer­re­gaard det rysten­de at op­le­ve, hvor lidt greb per­so­na­let hav­de om ma­den. Selv om Ritt er for­hen­væ­ren­de, er hun in­gen fru Hvem­som­helst. Det gi­ver gen­lyd, når hun slår i bor­det. Og det skal hun ik­ke ha­ve utak for. Men det er be­skæm­men­de, at der skal en ken­dis på ba­nen, før de an­svar­li­ge ta­ger aff ære.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.