Hyk­le­ri­et i Mid­del­ha­vet

BT - - DEBAT -

EU er først og frem­mest an­svar­lig for eg­ne bor­ge­re. De an­svar­li­ge for at sæt­te sig op i bå­de­ne er dem, der be­ta­ler men­ne­skes­mug­le­re for at brin­ge sig il­le­galt til Eu­ro­pa. Eu­ro­pa har der­i­mod an­sva­ret for at re­a­ge­re på det pro­blem, som mas­se­ind­van­drin­gen re­præ­sen­te­rer. Den mest eff ek­ti­ve me­to­de til at brem­se strøm­men er at til­ba­ge­sen­de im­mi­gran­ter­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.