’’

BT - - NYHEDER - Øjen­vid­ne

Hun stod der helt ale­ne på par­ke­rings­plad­sen, uden vag­ter el­ler no­get som helst

at und­skyl­de over for po­li­ti­ke­ren.

» Han und­skyld­te på si­ne kam­me­ra­ters veg­ne, som var me­get ag­gres­si­ve, især den ene af dem, « si­ger BTs kvin­de­li­ge vid­ne, der op­sum­me­rer den cho­ke­ren­de epi­so­de:

» Hun stod der helt ale­ne på par­ke­rings­plad­sen, uden vag­ter el­ler no­get som helst. Hun var sik­kert ba­re på vej til sit ar­bej­de ef­ter we­e­ken­den. Og så sker det her. «

In­ger Støj­berg be­kræf­te­de i går episo­den, men øn­ske­de ik­ke at ud­ta­le sig om den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.