12 års fængsel for drab

BT - - NYHEDER - BNB

En 30- årig mand er man­dag ble­vet idømt 12 års fængsel for dra­bet på en 21- årig mand i Mørk­høj 12. april sid­ste år. Det op­ly­ser Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti i en pres­se­med­del­el­se. Dra­bet ske­te om­kring klok­ken 19, da den 21- åri­ge og to kammerater holdt i en bil og snak­ke­de med en ven til gerningsmanden.

Un­der sam­ta­len steg den 21- åri­ge ud af bi­len, og kort ef­ter trå­d­te gerningsmanden frem og skød den 21- åri­ge i bry­stet på få me­ters af­stand.

Gerningsmanden og hans ven løb beg­ge hen til en bil og kør­te fra ste­det.

Den 21- åri­ge dø­de umid­del­bart ef­ter, og den den­gang 29- åri­ge ger­nings­mand blev an­holdt i maj sid­ste år og sig­tet for mand­drab.

Han har væ­ret va­re­tægts­fængs­let frem til i går, hvor dom­men blev af­sagt ved Ret­ten i Glo­strup.

Den 30- åri­ge har end­nu ik­ke be­slut­tet, hvor­vidt han vil an­ke dom­men.

Ni­co­lai Wam­men og Jens Stol­ten­berg lag­de bl. a. en krans ved monu­men­tet over Dan­marks in­ter­na­tio­na­le ind­sats ef­ter 1948.

Fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen

Fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.