’’ De sø­de sy­geple­jer­sker pi­ske­de rundt, men de kun­ne ik­ke kla­re det. De­po­ter­ne var ik­ke fyldt op, li­ge plud­se­lig mang­le­de der dy­ner. Det var ik­ke godt

BT - - NYHEDER - Ritt Bjer­re­gaard

» Der er må­ske fle­re, der op­da­ger det med blod i af­fø­rin­gen. Der er fle­re, der tæn­ker, det gæl­der om at op­da­ge det tid­ligt el­ler kan gi­ve håb om, at man kan kom­me igen­nem. Jeg hå­ber, at min hi­sto­rie kan væ­re med til, at fle­re tæn­ker over det, at man kan gø­re no­get ved det, og at det ik­ke ba­re er en døds­dom at få kræft, « si­ger Ritt Bjer­re­gaard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.