Nye for­lis i dø­de­ns hav: Mindst 20 om­kom­ne

BT - - NYHEDER -

ITA­LI­EN

Over 20 per­so­ner mi­ste­de i går li­vet ved tre nye skibs­for­lis i Mid­del­ha­vet, skri­ver nyheds­bu­reau­et AP iføl­ge fle­re uden­land­ske me­di­er.

Den stør­ste af bå­de­ne har an­gi­ve­ligt fle­re end 300 men­ne­sker om bord. Ved den ulyk­ke mel­des 20 om­kom­met, men dødstal­let fryg­tes at sti­ge i takt med, at red­nings­ar­bej­det skri­der frem.

Ved en an­den bå­du­lyk­ke man­dag har mindst tre men­ne­sker, deri­blandt et barn, mi­stet li­vet, da en båd med over 80 mi­gran­ter kæn­tre­de ud for den græ­ske ø Rho­dos i Det Ægæ­i­ske Hav. Det op­ly­ser den græ­ske kystvagt til nyheds­bu­reau­et Reu­ters.

Den In­ter­na­tio­na­le Or­ga­ni­sa­tion for Mi­gra­tion har end­nu ik­ke op­lyst de­tal­jer om det tred­je for­lis.

I we­e­ken­den kæn­tre­de en an­den flygt­nin­gebåd nord for Li­by­en, om­kring 200 ki­lo­me­ter fra den ita­li­en­ske ø Lam­pe­dusa, og her fryg­tes cir­ka 900 men­ne­sker at ha­ve mi­stet li­vet. I lø­bet af de se­ne­ste ti da­ge er mindst 10.000 bå­d­flygt­nin­ge ble­vet red­det i Mid­del­ha­vet. BNB

Et skib med over 80 udo­ku­men­te­re­de flygt­nin­ge om bord stød­te i går på grund ved den græ­ske ø Rho­des cen­tra­le strand Ze­fyros. Mindst tre men­ne­sker, deri­blandt et barn, mi­ste­de li­vet. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.