Ita­li­ensk hæ­der til Ghi­ta

BT - - KULTUR -

Al­le­re­de læn­ge før

Mi­cha­el No­ers nye spil­le­film ’ Nøg­le hus spejl’ får dansk bi­o­graf­pre­mi­e­re, har fil­men hø­stet stor in­ter­na­tio­nal in­ter­es­se. Lør­dag af­ten modt­og Ghi­ta Nør­by de ita­li­en­ske film­kri­ti­ke­res pris for bed­ste eu­ro­pæ­i­ske kvin­de­li­ge sku­e­spil­ler for sin ind­sats i fil­men.

Ghi­ta Nør­by rol­len som Lily, der i en sen al­der mø­der kær­lig­he­den i skik­kel­se af den jæv­nal­dren­de char­mør ’ Pi­lo­ten’ ( spil­let af Sven Wol­l­ter).

Fo­to: Chri­sti­an Gei­snæs

I fil­men spil­ler

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.