Ros til Lou­i­si­a­na- ud­stil­ling

BT - - KULTUR -

Lou­i­si­a­na vi­ser en

fi n ud­stil­ling af den skotsk­fød­te bil­led­kunst­ner Pe­ter Doig, der blandt an­det ma­ler nog­le in­ci­te­ren­de bil­le­der af land­ska­bet på Tri­ni­dad. Det skri­ver Ber­ling­s­kes an­mel­der Tor­ben Weirup i sin anmeldelse af ud­stil­lin­gen, der net­op er åb­net på det nord­s­jæl­land­ske mu­se­um. Han gi­ver fem stjer­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.