ÆRRE LORD

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

må kø­re 112 km/ t. Det en­der med en mid­ler­ti­dig fra­ken­del­se af kø­re­kor­tet og en bø­de på ca. 6.000 kr.

MAJ 2012 Bendt­ner

TIRS­DAG 21. APRIL 2015

bli­ver stop­pet af po­li­ti­et. Den­ne gang i en Au­di, hvor han desvær­re ik­ke kan frem­vi­se sit kø­re­kort for det en­gel­ske po­li­ti. Bi­len er hel­ler ik­ke for­sik­ret el­ler re­gi­stre­ret kor­rekt. ka­ran­tæ­ne, som han af­so­ner i den før­ste VM- kval.kamp mod Tjek­ki­et.

MARTS 2013 Bendt­ner

bli­ver stop­pet af po­li­ti­et i Kø­ben­havn med for me­get al­ko­hol i blo­det og for at kø­re mod færds­els­ret­nin­gen på Gam­mel Strand. Han får fra­kendt kø­re­kor­tet og skal be­ta­le en bø­de på 842.000 kr. for sprit­kør­sel.

Ni­ck­las Bendt­ner skal be­ta­le godt 82.000 kr. i bø­de til Wol­fsburg og spil­ler­nes bø­de­kas­se, for­di han kom for sent til træ­nin­gen lør­dag. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.