’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Ni­els Fre­de­rik­sen, Es­b­jerg- træ­ner

Jeg er helt sik­ker på, at vi er stær­ke nok til at kla­re os fri af nedryk­nings­kam­pen, men det er der, vi lig­ger nu, og det må vi indstil­le os på

» Jeg er glad for, at jeg ik­ke af­skrev os ( fra nedryk­ning, red.). Det er helt åbent, og man kan da godt af­skri­ve det, men der er ba­re li­ge to be­tin­gel­ser, som mang­ler. Den ene er, at vi sta­dig ma­te­ma­tisk set kan hen­tes. Den an­den er, at vi sta­dig ik­ke har po­int nok til at kun­ne si­ge, at vi i en nor­mal sæ­son vil­le væ­re sik­re. Så ind­til en af de to ting er nå­et, er vi sta­dig i spil, « sag­de Ni­els Fre­de­rik­sen eft er kam­pen til TV3 Sport1.

Et po­int er og­så vig­tigt

Net­op der­for fi sker es­b­jer­gen­ser­ne sta­dig med bund­garn eft er po­int, og her er et af slagsen fi nt at skra­be med sig.

» Vi er en del af bund­kam­pen, og det ene po­int er jo vig­tigt. «

» Jeg er helt sik­ker på, at vi er stær­ke nok til at kla­re os fri af nedryk­nings­kam­pen, men det er der, vi lig­ger nu, og det må vi indstil­le os på, « si­ger Fre­de­rik­sen.

Så sløj Es­b­jergs si­tu­a­tion er i bun­den af ta­bel­len, li­ge­så trægt går det i top­pen for Ran­ders. Her er en sik­ker tred­je­plads veks­let til kamp om bron­zen med tre hold og et far­vel til drøm­me om sølv. Så­dan går det med én sejr i ot­te for­års­op­gør. Og så kan man og­så som Ran­ders- træ­ner se

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.