ANS’ FIK NOK ’’

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - BAY­ERNS LA­ZA­RET

TIRS­DAG 21. APRIL 2015

Ef­ter Cham­pions Le­agu­e­kam­pen mel­lem Bay­ern Mün­chen og FC Po­r­to blev hol­det fra den me­di­cin­ske af­de­ling af ufor­klar­li­ge grun­de gjort til ho­ve­d­ansvar­lig for ne­der­la­get. Til­lids­for­hol­det er be­ska­di­get

DEM MANG­LE­DE BAY­ERN MÜN­CHEN MOD PO­R­TO: FRAN­CK RI­BÉRY:

an­kel­ska­det si­den 12. marts – stærkt tvivl­s­om til af­te­nens kamp

mu­skel­ska­det i ma­ven si­den 22. marts – for­ven­tes ude i ’ ad­skil­li­ge uger’

knæska­det si­den 13. au­gust 2014 – for­ven­tes ude re­sten af sæ­so­nen

knæska­det si­den 31. marts – ude re­sten af sæ­so­nen

mu­skel­ska­det si­den 8. april – an­gi­ve­ligt ude i to- fi­re uger

ARJ­EN ROB­BEN:

JAVI MAR­TI­NEZ:

DAVID ALA­BA:

Hans- Wil­helm Mül­ler- Wo­hl­fa­hrt

om år­sa­gen til sin af­sked

MED­HI BE­NA­TIA:

BA­STI­AN SCHWE­IN­STEI­GER:

an­kel­ska­det si­den 6. april – for­ven­tes klar til af­te­nens kamp

Det er ik­ke før­ste gang, HansWil­helm Mül­ler- Wo­hl­fa­hrt ( tv.), der her til­ser Bay­er­n­må­l­mand Ma­nu­el Neu­er, har sagt op i Bay­ern Mün­chen.

I 2008/ 09- sæ­so­nen før­te en dis­puts med da­væ­ren­de træ­ner Jür­gen Kl­in­s­mann til et brud med klub­ben, men

Mül­ler- Wo­hl­fa­hrt vend­te til­ba­ge, da ’ Kl­in­si’ blev fy­ret.

Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.