VM- helt bli­ver kom­men­ta­tor

Eks­må­l­mand Pe­ter Hirsch glæ­der sig til sin nye rol­le på TV2 som eks­pert­kom­men­ta­tor ved VM i is­ho­ck­ey

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - NYT JOB Pe­ter Fred­berg fred@ spor­ten. dk Fo­to: TV2

Pe­ter Hirsch får VM- de­but i Ostra­va – uden for isen.

Den man­ge­åri­ge lands­holds­må­l­mand bli­ver eks­pert­kom­men­ta­tor på TV2 Sport ved VM i is­ho­ck­ey, der be­gyn­der 1. maj. Pe­ter Hirsch kom­mer til at dan­ne par med TV2 Sports fa­ste kom­men­ta­tor, Jim­my Bøj­gaard, mens Claus El­m­ing er vært i stu­di­et i Ostra­va. Den ud­send­te førstekæ­de sup­ple­res af en hjem­me­re­dak­tion med Las­se Degn, Kri­sti­an Lod­berg og Den­nis Bo­strup.

Pe­ter Hirsch har én gang tid­li­ge­re kom­men­te­ret en kamp med Jim­my Bøj­gaard: en liga­kamp i Rø­d­ov­re mod Rung­sted. Han tyv­star­ter VM 2004, da Dan­mark se­ne­st spil­le­de VM i Ostra­va, og den ja­pan­ske ba­ck la­ve­de det van­vit­ti­ge selv­mål, som gjor­de, at Dan­mark und­gik nedryk­ning.

Al­le VM- kam­pe på tv

Dan­mark er ved VM i grup­pe med USA, Rusland, Fin­land, Slove­ni­en, Nor­ge, Hvi­derusland og Slovaki­et. Al­le Dan­marks kam­pe sen­des li­ve, og for før­ste gang no­gen­sin­de bli­ver samt­li­ge 64 kam­pe fra et is­ho­ck­eyVM sendt li­ve el­ler forskudt på en dansk sport­ska­nal.

» På TV2 Sport el­sker vi de sto­re slut­run­der, og vi er gla­de for at kun­ne in­vi­te­re dan­sker­ne til at sam­les om VM i is­ho­ck­ey, når der skal kæm­pes på isen. Og jeg tør næ­sten love, at se­er­ne vil kun­ne se de­res egen ån­de hjem­me i stu­en. Så tæt kom­mer vi på at væ­re der selv og op­le­ve stem­nin­gen, når Dan­mark spil­ler, « si­ger DAN­MARKS KAM­PE Slovaki­et - Dan­mark Dan­mark - Fin­land Dan­mark - Hvi­derusland Rusland - Dan­mark USA - Dan­mark Dan­mark - Nor­ge Slove­ni­en - Dan­mark

på TV2 Sport. hold i grup­pen går vi­de­re til kvart­fi­na­ler­ne.

2. MAJ: 3. MAJ: 5. MAJ: 6. MAJ: 8. MAJ: 9. MAJ: 11. MAJ: AL­LE KAM­PE VI­SES DE FI­RE BED­STE

Fre­de­rik Lau­e­sen, sport­s­chef hos TV2, i en pres­se­med­del­el­se.

36- åri­ge Pe­ter Hirsch slut­te­de sin ak­ti­ve kar­ri­e­re i for­å­ret 2014 i Rung­sted og har i den­ne sæ­son væ­ret må­l­mand­stræ­ner i Björklöven i Allsvenskan.

Pe­ter Hirsch ( tv.) skal kom­men­te­re Dan­marks kam­pe sam­men med Jim­my Bøj­gaard ( th.), mens Claus El­m­ing bli­ver fast vært i TV2- stu­di­et i Ostra­va.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.