’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Pe­ter Hirsch

Det bli­ver en spæn­den­de tur­ne­ring og en spæn­den­de op­ga­ve

med de to test­kam­pe mod Tys­kland fre­dag og lør­dag i SE Are­na i Vo­jens.

» Jeg glæ­der mig til VM. Det bli­ver en spæn­den­de tur­ne­ring og en spæn­den­de op­ga­ve. Jeg har fulgt Jim­my i man­ge år og har glæ­det mig over hans sam­ar­bej­de med Las­se Degn. Jeg har lært me­get ved at føl­ge de dan­ske liga­kam­pe på tv, « si­ger Pe­ter Hirsch, der spil­le­de 169 land­skam­pe og var med ved 12 VM- tur­ne­rin­ger – blandt an­det i

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.