LANGSKUDDEDENSIKRE DEN FAVORABLE T

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ENG­LAND LE­AGUE ONE, KLOK­KEN 20: 45

MILT­ON KEY­NES DONS VIN­DER KAM­PEN

ENG­LAND LE­AGUE ONE, KLOK­KEN 20: 45 WALSALL FÅR PO­INT I KAM­PEN

Op­ryk­ker­ne fra Ho­bro bli­ver ba­re ved med at over­ra­ske, og se­ne­st gav det alt­så tre po­int i Brønd­by.

Od­ds­sæt­ter­ne fra Dan­ske Spil har nu over­gi­vet sig og tror ret så kraft igt på, at Ho­bro får en plads i den bed­ste halv­del af Su­per­liga­en. Så­le­des får man blot od­ds 1,33 på, at det sker mod tre gan­ge pen­ge­ne på en plads i den ne­der­ste del af ta­bel­len.

» Vi må først og frem­mest ta­ge hat­ten af for Ho­bro og det fl ot­te spil, hol­det har le­ve­ret i Su­per­liga­en den­ne sæ­son. Det har over­ra­sket os me­get. På for­hånd hav­de vi dømt op­ryk­ker­ne som sik­re nedryk­ke­re, men det har Ho­bro- spil­ler­ne i den grad gjort til skam­me. Nu er det me­get re­a­li­stisk, at Ho­bro en­der i top- seks, « si­ger od­ds­ansvar­lig Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Man får seks gan­ge pen­ge­ne på en me­dal­je til Ho­bro.

ENG­LAND LE­AGUE TWO, KLOK­KEN 20: 45 KAM­PEN STÅR 0- 0 VED PAU­SEN

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.