2,05

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Med det sen­sa­tio­nel­le ne­der­lag til al­le­re­de nedryk­ke­de Ye­ovil, for­duf­te­de Swin­dons chan­ce for di­rek­te op­ryk­ning og­så. Ma­na­ger Mark Coo­per har da og­så er­kendt, at lø­bet er kørt, og der­for for­ven­tes han at ro­te­re på hol­det i de sid­ste kam­pe for at ha­ve fri­ske ben til play­off . Sik­kert er det i hvert fald, at stam­spil­le­ren Rap­ha­el Ros­si Bran­co er ude med ka­ran­tæ­ne. Walsall er godt kø­ren­de for ti­den. Hol­det kan kom­me til kam­pen i stær­ke­ste op­stil­ling, har blot tabt én af de se­ne­ste ot­te kam­pe og har sta­dig mo­ti­va­tion for at bli­ve op­pe.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.