2,70

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Topbrag i Le­ague Two, som næp­pe be­gyn­der må­l­rigt. Det er nem­lig en me­get af­gø­ren­de kamp for beg­ge hold, der beg­ge re­elt set skal jag­te en sejr. Man ser dog tit, at så­dan­ne op­gør ind­le­des me­get af­ven­ten­de og så åb­nes, eft er­hån­den som hol­de­ne er nødt til at gi­ve lidt køb på or­ga­ni­sa­tio­nen. I for­vej­en er det to af de mest må­l­fat­ti­ge hold i ræk­ken, og im­po­ne­ren­de nok har det stå­et uaf­gjort i 13 af Sout­hends 21 kam­pe i sæ­so­nen, mens det er sket i 11 af Burys 21 kam­pe på eget græs, så 0- 0 ved pau­sen vir­ker som et gan­ske for­nuft igt spil.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.