Hvor­for er hver tien­de mi­dal­dren­de dan­sker en­som?

BT - - DEBAT -

Udadtil ser alt vel­fun­ge­ren­de ud for Al­lan, Jette, Lars og Hel­le. Men al­le fi re har det til fæl­les, at de fø­ler sig en­som­me en stor del af li­vet. En­som­hed ram­mer al­le al­ders­grup­per, og he­le 9,4 pro­cent af 45- 54- åri­ge træff er sjæl­dent el­ler al­drig ven­ner. I den­ne pro­gram­se­rie skal vi mø­de fi re dan­ske­re – midt i li­vet – der al­le mær­ker en­som­he­den dag­ligt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.