Kon­ge­hu­sets svæ­re år

ME­NER

BT - - DEBAT -

Op­bak­nin­gen til kon­ge­hu­set fra den dan­ske be­folk­ning er stor. Hvor­for? Blandt an­det for­di den kon­ge­li­ge fa­mi­lie for­mår at kom­bi­ne­re fol­ke­lig­hed med vær­dig­hed. Dron­ning Mar­gret­he er ik­ke ba­re re­gent af navn, men og­så af gavn. Når hun ta­ler, lyt­ter vi. Ik­ke for­di vi skal, men for­di hun er værd at lyt­te til. MEN ÅRETS FØR­STE må­ne­der er ik­ke slet ik­ke for­lø­bet med den sik­re sta­bi­li­tet, vi ken­der.

Året var min­dre end to uger gam­melt, da kron­prins Fre­de­rik kør­te over Sto­re­bælts­bro­en, der el­lers var luk­ket på grund af blæst. En epi­so­de, der helt op­sigtsvæk­ken­de har ført til, at en PET- livvagt, der sad bag rat­tet i en bil i Fre­de­riks føl­ge, er ble­vet sig­tet for at bry­de færds­els­lo­ven.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.