EU kan ik­ke le­ve med dø­den på ha­vet

BT - - DEBAT -

Vo­res egen selv­for­stå­el­se som eu­ro­pæ­e­re kan ik­ke over­le­ve, hvis vi blot fort­sæt­ter, som om in­tet var hændt, når me­re end 1.000 men­ne­sker er druk­net i Mid­del­ha­vet. Vi er nødt til at hand­le. (...) Det vil gø­re det mar­gi­nalt me­re til­lok­ken­de for fl ygt­nin­ge at ’ ta­ge chan­cen’ over Mid­del­ha­vet. Men hvis vi kan mini­me­re ri­si­ko­en for fl ere druk­neu­lyk­ker, er det en pris, eu­ro­pæ­er­ne må be­ta­le.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.