UD MED SPROGET!

BT - - FORSØRGELSE -

Øko­no­mer – bå­de blå og rø­de – si­ger, at det nær­mest er en na­tur­lov, at der er så man­ge på over­før­sels­ind­komst i Dan­mark. Og in­gen re­ge­ring har for­må­et at knæk­ke ko­den. Hvor­for skal vi tro på, at du kan?

» No­gen skal væ­re de før­ste. Vi har ta­get hul på det al­le­re­de, da jeg var stats­mi­ni­ster med ef­ter­løn­nen. Og nu vil jeg ger­ne ta­ge skrid­tet vi­de­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.