Til­talt for 30

93- åri­ge Oskar Grö­ning an­kom i går til ret­ten med rol­la­tor. Han er til­talt for at væ­re med­skyl­dig i myr­de­ri­er­ne på 300.000 jø­der i Aus­chwitz

BT - - NF HBILLEE R -

ONS­DAG 22. APRIL 2015

Som be­tro­et SS- med­lem send­te Oskar Grö­ning pen­ge og vær­di­er fra jø­de­r­ne i kz- lej­ren til SS- ho­ved­kvar­te­ret i Ber­lin. I et skuds­mål fra ok­to­ber 1944 skri­ver hans over­ord­ne­de, at han har en ’ fejl­fri ka­rak­ter’ og et ’ sol­da­ter­mæs­sigt ud­se­en­de, der al­tid er so­lidt og kor­rekt’ og med et ’ på­li­de­ligt ver­dens­bil­le­de’.

Fo­to: Scan­pix ’ Bog­hol­de­ren fra Aus­chwitz’ trå­d­te selv frem i den ty­ske of­fent­lig­hed, da han fik nok af at hø­re an­dre SS- sol­da­ter be­næg­te ho­lo­caust. » Jeg vil for­tæl­le dis­se be­næg­te­re, at jeg har set ga­skam­re­ne, jeg har set kre­ma­to­ri­er­ne, jeg har set bræn­de­ov­ne­ne. Jeg var der. «

Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.