Dylan til Dan­mark

Den ame­ri­kan­ske mu­sik­le­gen­de Bob Dylan gi­ver til ok­to­ber to kon­cer­ter i Kø­ben­havn

BT - - NYHEDER - Ras­mus Walt­her Jensen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

LI­VE

Sva­ret på, hvor­når Bob Dylan indstil­ler sin mu­si­kal­ske kar­ri­e­re, svæ­ver vi­de­re i vin­den.

Den al­dren­de le­gen­de fra USA er sta­dig flit­tigt tur­ne­ren­de, og til ok­to­ber gæ­ster han Kø­ben­havn sam­men med sit band. Det skri­ver

BOB DYLAN mu­sik­ma­ga­si­net Gaf­fa. Bob Dylan spil­ler i Kø­ben­havn 8. og 9. ok­to­ber, og som i 2013 dan­ner Falco­ner Sa­len med si­ne cir­ka 2.000 sid­de­plad­ser ram­me om de to kon­cer­ter.

73- åri­ge Dylan gæ­ste­de se­ne­st Dan­mark i juli 2014, hvor han gav kon­cert på Am­fi­s­ce­nen ved Mu­sik­hu­set i Aar­hus.

I ja­nu­ar ud­send­te han cove­ral­bum­met ’ Sha­dows in the Night’, som strøg li­ge ind på top 10- hit­lis­ter­ne i 13 lan­de og tog før­ste­plad­sen i Stor­bri­tan­ni­en, Sve­ri­ge og Ir­land.

Ud­gi­vel­sen in­de­hol­der Bob Dylan og hans fem mand hø­je bands for­tolk­nin­ger af 10 klas­si­ske ame­ri­kan­ske san­ge af blandt an­dre Frank Si­na­tra.

’ Sha­dows in the Night’ er Bob Dylans 36. stu­di­e­al­bum, og det udkommer 53 år ef­ter de­bu­ten ’ Bob Dylan’ fra 1962.

Bil­letsal­get til ef­ter­å­rets to dan­ske kon­cer­ter be­gyn­der man­dag 27. april klok­ken 10.

ONS­DAG 22. APRIL 2015

Til ok­to­ber kan Bob Dylan op­le­ves to gan­ge li­ve i Dan­mark. Fo­to: Afp

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.