Trom­mesla­ger er­ken­der død­strus­ler

BT - - NYHEDER - Berit Hartung beh@ bt. dk

RETS­SAG

Trom­mesla­ge­ren Phil Rudd fra det le­gen­da­ri­ske au­stral­ske band AC/ DC er­ken­der nu, at han har frem­sat mord­trus­ler mod to per­so­ner.

Bli­ver han kendt skyl­dig, ri­siPhil Rudd har imid­ler­tid ind­ke­rer han op til syv års fængsel.røm­met, at han i sep­tem­ber rin­ge­de til en tid­li­ge­re an­sat Ud over død­strus­ler­ne er og tru­e­de med at dræ­be ham Rudd og­så til­talt for at ha­ve og hans dat­ter. væ­ret i be­sid­del­se af narko

» Trus­ler­ne gjor­de den for­ti­ka. uret­te­de me­get ban­ge, og han Ef­ter rets­mø­det blev han fryg­te­de for sin sik­ker­hed, « løsladt mod kau­tion. Der er et lød det i en er­klæ­ring i ret­ten. nyt rets­mø­de i sa­gen i ju­ni.

Phil Rud­ds ad­vo­kat sag­de AC/ DC er i øje­blik­ket på til repor­te­re uden for rets­byg­ver­dens­tur­né. Ind­til vi­de­re nin­gen, at trus­ler­ne dy­best alt­så uden Phil Rudd. set blot hand­ler om en vred Det in­drøm­me­de han tirs­dag, da rets­sa­gen mod ham be­gynd­te i New Ze­aland tirs­dag, austalsk tid. Det skri­ver BBC.

Den 60- åri­ge trom­mesla­ger blev an­holdt i ef­ter­å­ret i sit hjem i Tau­ran­ga i New Ze­aland. Kort der­ef­ter blev han sig­tet for at ha­ve for­søgt at hy­re en le­je­mor­der. Den sig­tel­se kun­ne an­kla­ge­myn­dig­he­den dog ik­ke be­vi­se, så den fra­faldt se­ne­re.

Tru­e­de an­sat

te­le­fon­sam­ta­le og ik­ke an­det.

Trus­ler­ne faldt an­gi­ve­ligt ef­ter en pe­ri­o­de, hvor Rud­ds so­lo­al­bum ik­ke gik som ven­tet.

Op til syv års fængsel

AC/ DC trom­mesla­ger Phil Rudd har in­drøm­met, at han har tru­et med at slå en nu tid­li­ge­re an­sat og den­nes dat­ter ihjel. Fo­to: Epa

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.