Kron­prin­sen myr­des i ro­man

BT - - KF R -

Ek­stra Bla­dets jour­na­list

Jan Körner er man­den bag en ny ro­man, ’ Tron­føl­ge­ren’, der hand­ler om mor­det på Dan­marks kron­prins med nav­net Val­de­mar.

Et bom­be­at­ten­tat i Kon­gens Ha­ve ta­ger li­vet af den dan­ske kron­prins. Det står hur­tigt klart for Ul­rik Lind­t­oft, chef for Cen­ter for Ter­r­or­a­na­ly­se un­der PET, at det er et vel­plan­lagt at­ten­tat, ret­tet mod Kron­prin­sen per­son­ligt el­ler kon­ge­hu­set.

Ro­ma­nen udkommer d. 29.4.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.