Alt det lys vi ik­ke ser

BT - - KF R -

Man­dag modt­og for­fat­te­ren

Ant­ho­ny Do­err den pre­sti­ge­fyld­te Pulitzer- pri­sen 2015 for fik­tion for sin ro­man ’ Alt det lys vi ik­ke ser’, der er in­spi­re­ret af An­den Ver­denskrig. Der er solgt 1,5 mil­li­on af den ale­ne i USA.

kom på ga­den for 11 da­ge si­den. De dan­ske an­mel­de­re har gi­vet fem og seks stjer­ner, Jyl­lands- Po­sten gav seks, Ber­ling­s­ke, Ek­stra Bla­det, Po­li­ti­ken gav al­le fem.

Den dan­ske ver­sion

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.