Ma­don­na for­try­der støt­te til That­cher

BT - - KULTUR -

Man­dag mor­gen op­lo­a­de­de

Ma­don­na et fo­to på In­s­ta­gram, som hyl­de­de den tid­li­ge­re en­gel­ske pre­mi­er­mi­ni­ster Mar­ga­ret That­cher. Men Ma­don­na slet­te­de hur­tigt fo­to­et igen. In­den hun slet­te­de det, kun­ne man og­så læ­se: ’ Hvis du be­slut­te­de dig for al­tid at væ­re vel­lidt, så vil­le du væ­re klar til at gå på kom­pro­mis med al­ting på et hvert tid­punkt, og du vil­le ik­ke op­nå no­get’, og ’ Tak Mar­ga­ret That­cher! # una­pol­ge­tic < 3 # re­bel­heart’. Et link til tit­len på Ma­don­nas se­ne­ste al­bum ’ Re­bel Heart’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.