Ce­ci­lies bogs­how

BT - - TV -

LIVSSTIL Pro­gram­met har i den­ne uge be­søg af for­fat­ter Kim Le­i­ne, der er ak­tu­el med en barsk hi­sto­rie om to dan­ske brød­res kamp un­der Før­ste Ver­denskrig. TV 2 Char­lie kl. 21.45

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.