MESTER­LÆ­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - CA­RO­LI­NE WOZ­NI­A­CK­IS GRAND SLAM- RE­SUL­TA­TER ARANTXA SAN­CHEZ VI­CA­RIO 18. de­cem­ber 1971 ( 43 år) Spa­ni­en Fo­to: AFP

ONS­DAG 22. APRIL 2015

AU­STRA­LI­AN OPEN: 2008: 2009: 2010: 2011: 2012: 2013: 2014: 2015: FRENCH OPEN 2008: 2009: 2010: 2011: 2012: 2013: 2014: 2015: FØDT: NA­TIO­NA­LI­TET: KAR­RI­E­RE PÅ WTA- TOU­REN:

TUR­NE­RINGS­SEJ­RE:

29 tit­ler på WTA Tou­ren, her­i­blandt fi re Grand Slam- tur­ne­rin­ger ( French Open i 1989, 1994 og 1998 og US Open i 1994). Har des­u­den vun­det ni Grand Slam- tur­ne­rin­ger i double og fi re me­dal­jer ved OL

VER­DENS­RANG­LI­STEN:

PRI­VAT: WIM­B­LEDON 2008: 2009: 2010: 2011: 2012: 2013: 2014: 2015:

Var ad tre om­gan­ge num­mer et på ver­dens­rang­li­sten i 1995

Sø­ster tll Emi­lio og Javi­er, der beg­ge er tid­li­ge­re pro­fes­sio­nel­le ten­nis­spil­le­re. Gift med Jo­sep San­ta­ca­na, som hun har to børn med. US OPEN 2008: 2009: 2010: 2011: 2012: 2013: 2014: 2015:

Fjer­de run­de Tred­je run­de Fjer­de run­de Se­mi­fi na­le Kvart­fi na­le Fjer­de run­de Tred­je run­de An­den run­de Tred­je run­de Tred­je run­de Kvart­fi na­le Tred­je run­de Tred­je run­de An­den run­de Før­ste run­de Tred­je run­de Fjer­de run­de Fjer­de run­de Fjer­de run­de Før­ste run­de An­den run­de Fjer­de run­de

759 sej­re og 295 ne­der­lag i pe­ri­o­den 1985- 2002 ( gjor­de co­me­ba­ck i en­kel­te double­tur­ne­rin­ger i 2004) Fjer­de run­de Fi­na­le Se­mi­fi na­le Se­mi­fi na­le Før­ste run­de Tred­je run­de Fi­na­le

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.