3- 1 2- 0 1- 3 6- 1 VER­DENS BED­STE

Por­tos 3- 1- fø­ring fra den før­ste kamp var underfrankeret imod et re­ser­ve­spæk­ket Bay­ern Mün­chen- hold, der vandt he­le 6- 1

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - 2014/ 15 - Bar­ce­lo­na vi­de­re med 5- 1 sam­let 1. kamp RE­KORD­S­EJR? 2. kamp FC Bay­ern vi­de­re med 7- 4 sam­let 1. kamp 2. kamp

CL- KVART­FI­NA­LE, 2. KAMP 45 mi­nut­ter se­ne­re end­te det 6- 1, da Xabi Alonso score­de di­rek­te på fris­park til sidst.

Kan bli­ver me­ster søn­dag

Den bruta­le sejr læ­ger nog­le af de åb­ne sår, der er ble­vet re­vet op over den se­ne­ste uges tid. Den le­gen­da­ri­ske klublæ­ge Hans- Wil­helm Mül­ler- Wo­hl­fa­hrt afl eve­re­de sin op­si­gel­se eft er 1- 3- ne­der­la­get i den før­ste kvart­fi na­le, og så­dan no­get ska­ber over­skrift er i en klub som Bay­ern Mün­chen.

Var det Pep Gu­ar­di­o­las skyld? Det var det nok. Var Gu­ar­di­o­la så på vip­pen nu med dol­ken klar til at stik­ke dybt ved et far­vel til den Cham­pions Le­ague, som er tæt på at væ­re ene­ste suc­ceskri­te­ri­um i den sydty­ske klub? Det var han vist nok ik­ke, lød det. Og hvis han var, vend­te han sig om på plan­ken og gik tørsko­et på dæk med et skib på ret­te kurs eft er det sam­le­de avan­ce­ment med cif­re­ne 7- 4.

Det skib gli­der vi­de­re gen­nem Bun­des­liga- ha­vet i we­e­ken­den. Og når Bay­ern lør­dag slår Hertha Ber­lin på hjem­me­ba­ne, kan spil­ler­ne en­ten væl­ge at fejre mester­ska­bet uden ma­te­ma­tisk sik­ker­hed, el­ler ven­te på, om Wol­fsburg smi­der po­int mod Glad­bach søn­dag, så man ik­ke skal fryg­te at bli­ve hen­tet på den målsco­re, der er 31 mål bed­re.

Me­stre bli­ver de i hvert fald. Og så skal Pep Gu­ar­di­o­la me­stre den di­sci­plin, han ik­ke kun­ne sid­ste år: Hvor­dan han do­se­rer spil­le­ti­den til stjer­ner­ne, så de er klar til se­mi­fi na­ler og en even­tu­el fi - na­le i Cham­pions Le­ague.

El­ler han kan væl­ge at bru­ge sit re­ser­ve­hold. Det fås trods alt ik­ke bed­re i ver­den.

VAR DET DEN STØR­STE SEJR I EN CHAM­PIONS LE­AGUE- KNOCKOUTKAMP?

Nej, Bay­ern Mün­chen er pud­sigt nok in­de­ha­ver af de to stør­ste sej­re i kno­ck­out- fa­sen af Cham­pions Le­ague. Beg­ge gan­ge blev mod­stan­der­ne slå­et 7- 0. Ba­sel fi k sin læ­re­streg i ot­ten­de­dels­fi na­len i 2012, og Shakh­tar fi k den for ba­re seks uger si­den. Men 5- 0 er den stør­ste pau­se­fø­ring no­gen­sin­de i en kno­ck­out- kamp.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.