’’ ’’

BT - - CHAMPIONS LEAGUE -

Vi har sta­dig Frans’ før­ste skøjter. Han tog si­ne før­ste skær i skøjte­hal­len i Sam­sø­ga­de i Aal­borg, da han var to et halvt år gam­mel. Frans er født i Aal­borg, så man kan si­ge, at han er Aal­borgs før­ste NHL- spil­ler. Jeg var den­gang spil­len­de træ­ner i Her­ning og pend­le­de mel­lem Aal­borg og Her­ning. Vi fl yt­te­de til Her­ning i de­cem­ber 1986 få må­ne­der eft er Frans’ ’ de­but’ på isen. Jeg tror, at han he­le ti­den har vidst, hvad han vil­le. Han har al­drig væ­ret med­lem af en fod­bold­klub som de fl este dren­ge. Det var is­ho­ck­ey, ga­de­ho­ck­ey og stre­et­ho­ck­ey, han gik op i. Se­ne­re fi k han in­ter­es­se for golf og spil­le­de sam­men med Pe­ter Re­gin og sin lil­le­bror Si­mon. Han hav­de et godt boldøje, så jeg tror, han kun­ne væ­re ble­vet en god gol­f­spil­ler, hvis det var dét, han var star­tet på.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.