’’ ’’ ’’

BT - - CHAMPIONS LEAGUE -

Jeg kan hu­ske en­gang, mens jeg selv spil­le­de, at Fre­de­rik sov med mi­ne gri­beog stok­hand­sker. Han var li­ge be­gyndt at gå i sko­le. Men det var først som niårig, han blev må­l­mand. In­den da spil­le­de han i an­gre­bet, og han var og­så an­gri­ber, når han spil­le­de fod­bold. Da han var 11 år, spurg­te han mig, om han måt­te få nye hand­sker. ’ Hvis du kan træ­ne dig op til at ta­ge 50 arm­bøj­nin­ger,’ sag­de jeg. Ik­ke for at væ­re hård, men for at for­tæl­le, at det var vig­tigt med en god fy­sik, hvis man vil­le væ­re is­ho­ck­ey­spil­ler. Stæ­dig­hed og vil­je har al­tid ka­rak­te­ri­se­ret ham, så det va­re­de ik­ke læn­ge, før han tog si­ne 50 arm­bøj­nin­ger og fi k hand­sker­ne. Fa­mi­li­en har al­tid bak­ket Fre­de­rik op, men al­drig pres­set ham. Han han selv vil­let det og gi­vet hund­re­de pro­cent for at nå si­ne mål.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.