’’ ’’

BT - - CHAMPIONS LEAGUE -

Lars vil­le i en me­get tidlig al­der væ­re må­l­mand og star­te­de med ka­sket­ten som gri­ber i kæl­de­ren. Så blev det en rig­tig gri­be­hand­ske og den før­ste kamp. Men in­gen skud på mål, og så var den æra slut. Selv om Lars var mil­jøska­det og blev slæbt med til is­ho­ck­ey, si­den han lå i bar­ne­vog­nen, var det jo ik­ke sik­kert, han vil­le væl­ge is­ho­ck­ey. Da han var fem og sad på til­sku­er­plad­ser­ne i Rø­d­ov­re, ty sse­de han på min far. ’ Ti stil­le, far­far,’ sag­de han. Lars vil­le ik­ke for

sty rres. Da for­nem­me­de vi, hvor det bar hen. Vi fl yt­te­de fra den ene en­de af Rø­d­ov­re til den an­den, og seksår­i­ge Lars skul­le skift e sko­le og fri­tids­hjem. Han kun­ne ik­ke li­de det nye fri­tids­hjem og sad i en uge stæ­digt og de­mon­stra­tivt på le­ge­hu­sets tag på frit­ten uden at gø­re an­det. Så var vi godt klar over, at det var til­ba­ge til den op­rin­de­li­ge sko­le, Tin­der­høj, hvor han var glad for bå­de sko­len og læ­rer­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.