SKJERN JUB­LER OVER TYSK MOD­STAND

Skjern kan ta­ge end­nu en tysk skalp, når der spil­les se­mi­fi­na­le i EHF Cup’en

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - EHF CUP’ENS FI­NAL4 Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ spor­ten. dk

ONS­DAG 22. APRIL 2015

Der er igen tysk mod­stand til Skjern, når hånd­bold­her­rer­ne mø­der op til Fi­nal4 i EHF Cup’en i Ber­lin. Hans Lind­bergs og Hen­rik Toft Han­sens HSV Hand­ball er mod­stan­de­ren i se­mi­fi­na­len. Det bli­ver så­le­des det tred­je ty­ske hold, Skjern skal mø­de i tur­ne­rin­gen.

Og det er ve­stjy­der­ne gla­de for. Er­fa­rin­ger­ne med tysk mod­stand har nem­lig gi­vet tro­en på, at det er hold, der kan kæm­pes helt li­ge op med.

» Det er helt fan­ta­stisk. Det er et hold, vi ik­ke har spil­let mod, men som er sinds­sygt dyg­tigt. Det kan kun bli­ve en god kamp. Det lig­ger godt til os med sto­re fy­re, der ger­ne vil ind og slås. Hvis du sam­men­lig­ner os med an­dre dan­ske hold, er vi langt me­re fy­si­ske. Vi kan godt li­de at gå til den. Det vi­ste vi og­så ved at slå Mels­un­gen, som var den bed­ste mod­stan­der i den her tur­ne­ring, « si­ger Da­ni­el Svens­son.

Stør­ste hurd­le er væk

Den 33- åri­ge Skjern- play­ma­ker var med til bå­de at slå og ta­be til Fü­ch­se Ber­lin i grup­pe­spil­let, in­den Skjern tog den for­nem­me skalp at slå Mels­un­gen ud i kvart­fi­na­ler­ne. Og det var den helt sto­re kamp i den lil­le af de to eu­ro­pæ­i­ske tur­ne­rin­ger. Mels­un­gen er num­mer seks i Bun­des­liga­en, mens HSV Hand­ball er num­mer 10. Der­for kom­mer dan­sker­ne til den ty­ske ho­ved­stad med tro på sejr.

Da­ni­el Svens­son glæ­der sig til at mø­de HSV Hand­ball i Fi­nal4- se­mi­fi­na­len i EHF Cup’en 16. maj. På bil­le­det er han i ak­tion mod KIF Kol­ding Kø­ben­havns Si­mon Jensen i den dan­ske Fi­nal4- se­mi­fi­na­le. Skjern vandt og end­te med at bli­ve po­kal­me­ster. Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.